Cognition, Language and Communication

Tijdens de studie Cognition, Language and Communication leer je verschillende experimentele methoden om mentale processen op het gebied van cognitie, taal en communicatie te onderzoeken. Zo bestudeer je de relatie tussen het menselijk taalvermogen en andere cognitieve functies, zoals het vermogen om te rekenen of om te liegen. Je ontwikkelt een onderzoekende houding en leert hoe je onderzoeksvragen moet formuleren en experimenten opzet om bijvoorbeeld het abstract denken te onderzoeken.

In je eerste jaar

In het eerste jaar van de studie Cognition, Language and Communication focus jij je op taal en het bijbehorende onderzoeksgebied van cognitiewetenschappen. Je leert hoe je onderzoek verricht en hoe de menselijke taal is opgebouwd. Je krijgt vakken als Verbale Communicatie, Human Cognition en Introduction to Linguistics. In jouw tweede jaar kies je een major: Cognition and Language of Cognition and Communicatie.

Toelatingseisen

Je bent met elk vwo eindexamen profiel direct toelaatbaar tot de studie Cognition, Language and Communication.