Onderwijswetenschappen

Tijdens de opleiding Onderwijswetenschappen leer jij alles over onderwijs en leren en behandel je vraagstukken als ‘Hoe maak je een museumbezoek leerzaam?’ en ‘Aan welke eisen moet een educatieve game voldoen?’. Je bestudeert de verschillende leeftijdsfasen, niveaus en contexten in het onderwijs en leert alles over kinderen op basisscholen of middelbare scholen, studenten in het hoger onderwijs en zelfs over leren op de werkplek van werknemers in bedrijven. Je behandelt onderwerpen als motivatie en leren, het toepassen van nieuwe onderwijsmethodes, het inzetten van ICT voor het onderwijs en het leren van feedback geven en ontvangen.

In je eerste jaar

In jouw eerste jaar koppel je het leren van onderwijskundige kennis en vaardigheden aan het analyseren en oplossen van problemen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld waarom je bij de ene docent geboeid luistert terwijl je bij de andere in slaap valt. Je krijgt vakken als Ontwerpen van leersituaties, Organisatiekunde en Introductie in Gedragswetenschappen. Je werkt ook aan opdrachten van echte werkgevers en ontwikkelt bijvoorbeeld nieuwe onderwijsvormen met een iPad.

Toelatingseisen

Met elk vwo schoolprofiel word je toegelaten tot de studie Onderwijswetenschappen.