Technical Computer Science

De bachelor Technical Computer Science leidt je op tot informaticus, maar richt zich vooral op het toepassen van kennis in de praktijk. Enerzijds krijg je dus theoretische kennis over het maken van modellen, het schrijven van algoritmen, en de werking van hardware en bijvoorbeeld netwerken. Je krijgt ook wiskunde en propositielogica. Je maakt kennis met theorieën over groepsdynamiek en intercultureel werken. Anderzijds leer je deze kennis toepassen in verschillende projecten, bijvoorbeeld rond veiligheid, wifi-netwerken, of het maken van een visualisatie. De opleiding is opgebouwd in thematische modules. Aan de hand van een specifiek onderwerp maak je kennis met een probleem, de theoretische achtergrond, en werk je daarna in groepen aan IT-oplossingen. De afstudeeropdracht is eveneens praktisch: je krijgt een projectopdracht van een bedrijf, en lost dat met een team op. Daarnaast is er een presentatie van je wetenschappelijke onderzoek op een studentenconferentie.

In je eerste jaar

In je eerste jaar maak je kennis met programmeren, versleutelen, netwerken, en kunstmatige intelligentie. Je leert visualisaties maken, en wordt voorbereid op een internationale werksfeer. Verder ga je concrete opdrachten en abstractere problemen proberen te vertalen naar een IT-oplossing, en die vervolgens opleveren in een programma. Je werkt veel in groepen, en bouwt bijvoorbeeld een game en een database. Daarbij ga je aan de slag zoals dat in de wereld van IT gebruikelijk is: in scrumsessies maak je korte sprints, en koppelt steeds terug met je team.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot Technical Computer Science moet je een vwo-diploma hebben met het profiel Natuur & Techniek, of een ander profiel met Wiskunde B.