Forensisch Laboratoriumonderzoek

Bij de opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek leer je om (menselijke) materialen te analyseren. Natuurlijk leer je hoe je met een microscoop werkt, en hoe je chemisch sporenonderzoek doet. Je volgt onder meer vakken over DNA-analyse, toxicologie en voedselveiligheid. En er is een module over milieu en dier. Met al deze kennis kun jij na je opleiding de politie helpen bij het oplossen van zaken, of je gaat bijvoorbeeld aan het werk bij een organisatie die zich bezighoudt met voedselveiligheid of dierenwelzijn. Overigens kun je in je laatste jaar je projectstage in een ander Europees land doen. Het laatste half jaar ga je aan de slag met je eigen afstudeeronderzoek.

In je eerste jaar

In je eerste jaar doe je algemene forensische kennis en vaardigheden op. Je ontwikkelt je laboratoriumvaardigheden en leert over chemisch sporenonderzoek. Verder komt het opnemen, bewerken en analyseren van sporen aan bod. Er is ook een module over dier en milieu.

Toelatingseisen

Om aan deze opleiding te kunnen beginnen, moet je een diploma van een havo-, vwo- of mbo 4-opleiding hebben. Welk profiel of opleiding maakt niet uit. Wel moet je wiskunde A of B en scheikunde gedaan hebben. Heb jij niet de verplichte vakken gevolgd, dan kun je een toelatingstoets maken.