Food Technology

Hoe komt het dat koffiemelk beter mengt met je koffie dan gewone melk? En hoe zit het met voedselveiligheid? Tijdens de studie Food Technology houd je je bezig met de wetenschappelijke processen achter de productie van levensmiddelen en de ontwikkeling van nieuwe producten. Scheikunde, natuurkunde en microbiologie vormen de basis van deze studie. Je leert hoe chemische reacties gebruikt worden in het productieproces (bijvoorbeeld om de kleur te beïnvloeden) en hoe natuurkundige processen van invloed zijn op onder andere de structuur van het eindproduct. Je ontdekt hoe micro-organismen essentieel zijn voor een product als kaas, maar ook kunnen functioneren als ziekteverwekker. Er is ook aandacht voor technologische bewerkingen, economie en marketing.

Je bent goed in natuurkunde en scheikunde. Daarnaast ben je geïnteresseerd in welke wetenschappelijke processen schuilgaan achter producten die je elke dag gebruikt. Om Food Technology te gaan studeren moet je een vwo-diploma hebben met natuurprofiel. Als je een maatschappijprofiel hebt, moet je de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde op vwo-niveau hebben afgesloten.