Food and business

Tijdens de studie Food and Business leer je over de relatie tussen voedselproductie, verspreiding, en consumptie. Je verdiept je in onderwerpen zoals voedselkwaliteit, voedselzekerheid en duurzaamheid. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden op het gebied van voedselbeleid, marketing en ondernemerschap om te kunnen bijdragen aan een gezondere en duurzamere voedselindustrie. Tijdens de studie leer je uitdagingen binnen de voedselketen begrijpen en oplossen, met aandacht voor zowel economische als maatschappelijke kanten.