Opleiding tot leraar Basisonderwijs

De studie Opleiding tot leraar Basisonderwijs (kortweg: pabo) leidt je op om les te kunnen geven aan kinderen in het primair onderwijs. Je doet tijdens de studie basiskennis op over basisschoolvakken zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. En je leert pedagogische en didactische vaardigheden zodat je de vakkennis ook daadwerkelijk over kan brengen op leerlingen. Daarnaast leer je ook over de psychische ontwikkeling van kinderen en de manier waarop zij leren. Tijdens de studie ligt verder veel nadruk op de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden. Je moet immers zowel met collega’s als met ouders overweg kunnen.