Er zijn op dit moment geen open dagen voor de studie Tuinbouw en akkerbouw bij ons bekend.