Tuinbouw en akkerbouw

Bij de studie Tuinbouw en Akkerbouw leer je alles over akkerbouw- en tuinbouwproducten, van productieproces tot verwerking. Je leert over plant en bodem, gewasontwikkeling en gewasverzorging. Je verdiept je in de verschillende productiemethoden, handel en export. Daarnaast krijg je ook les in economie en bedrijfsmanagement. Je leert alles over onder andere groenten, fruit, bloemen, aardappelen en graan.

Je eerste jaar

Je eerste jaar is een basisjaar waarin jij je oriënteert op de tuin- en akkerbouwsector. Je volgt algemene vakken als marketing en economie. Vaak loop je ook stage in jouw eerste jaar. Bij sommige opleidingen kies je voor een specialisatie, maar inhoud en aanbod kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Met de eindexamenprofielen Natuur en gezondheid en Natuur en techniek word je direct toegelaten tot de studie Tuinbouw en Akkerbouw. Ook met het eindexamenprofiel Economie en maatschappij kan je worden toegelaten, mits je scheikunde in jouw vakkenpakket hebt.