Godsdienst-pastoraal werk

Bij de studie Godsdienst-pastoraal werk word je opgeleid tot pastoraal werker of algemeen levensbeschouwelijk werker. Tijdens de studie verdiep je je in het Christendom, het Jodendom en de Islam. Je onderzoekt de relatie tussen mensen, levensbeschouwing, cultuur en samenleving. Je verbreed je kennis op religieus gebied en werkt tegelijkertijd ook aan je persoonlijke groei.

Je leert hoe je pastorale gesprekken voert, zowel individuele- als groepsgesprekken. Je bestudeert de wijsbegeerte, ethiek, godsdienstpsychologie, sociologie, kunst en liturgie. Je loopt stage, waarbij je praktijkervaring opdoet en alvast kan kijken waar je zou willen werken. Je krijgt vakken als bijbelwetenschap, godsdienstwetenschappen, sociale wetenschappen, Oude en Nieuwe Testament en ethiek.