Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Toegepaste Wiskunde’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
DIEMEN Inholland en Ja 24 50 7,3 7,2 7,9 7,3 7,3 7,6 7,2 7,2 7 7,5 7,3
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 34 52,3 7,4 6,7 6,5 7,3 7,4 7,6 7,2 7 7 7,7 7,2
AMSTERDAM HvA nl Ja 114 59 12-18 7,6 7,9 7,4 7,3 7,4 7,6 7,2 7 7 8,3 7,4
TILBURG Fontys nl Nee 60 52,9 18-24 7,3 7,7 7,6 7,3 7,3 7,6 7,2 6,7 7 8,0 7,3
DELFT HHS nl Ja 108 44 18-24 7,1 6,4 6,7 7,3 7,2 7,6 7,2 6,4 7 7,5 7,0

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Toegepaste Wiskunde’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Mathematical Engineering

Hogeschool Inholland

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur:
48 maanden
Hbo

Toegepaste Wiskunde

NHL Stenden Hogeschool

Hbo

Toegepaste Wiskunde

Hogeschool van Amsterdam

Hbo

Toegepaste Wiskunde

Fontys Hogescholen

Hbo

Toegepaste Wiskunde

De Haagse Hogeschool