Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Toegepaste Wiskunde’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
DIEMEN Inholland en Ja 27 62,5 7,3 7,2 7,9 7,3 7,3 7,6 7,2 7,2 7 7,5 7,3
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 45 55,9 7,4 6,7 6,5 7,3 7,4 7,6 7,2 7 7 7,7 7,2
AMSTERDAM HvA nl Ja 109 49,1 12-18 7,6 7,9 7,4 7,3 7,4 7,6 7,2 7 7 8,3 7,4
TILBURG Fontys nl Nee 72 61,7 18-24 7,3 7,7 7,6 7,3 7,3 7,6 7,2 6,7 7 8,0 7,3
DELFT HHS nl Ja 118 50,9 18-24 7,1 6,4 6,7 7,3 7,2 7,6 7,2 6,4 7 7,5 7,0

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Toegepaste Wiskunde’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur: 48 maanden
Numerus fixus: Nee