Integrale Veiligheidskunde

Tijdens de hbo studie Integrale Veiligheidskunde bestudeer je de publieke veiligheid en zoek je naar mogelijkheden om deze veiligheid te verbeteren. Veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de openbare orde nemen een centrale positie in binnen deze studie, maar je houdt je ook bezig met bijvoorbeeld veiligheid op de werkplek en veiligheid met betrekking tot het milieu. Je leert problemen in kaart te brengen, onderzoek te doen en veiligheidsadviezen opstellen. Je leert hoe je veiligheidsbeleid in de praktijk moet uitvoeren en je leert hoe je de samenwerking tussen verschillende partijen kan bevorderen.

Je kunt worden toegelaten tot deze studie met elk profiel, mits je het vak economie in je vakkenpakket hebt. Waarschijnlijk vind je een vak als maatschappijleer interessant en ben je geïnteresseerd in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De lesstof en vakken binnen de studie zijn interdisciplinair van aard: je krijgt vakken over onder andere psychologie, strafrecht, economie en criminologie.