Psychobiologie

In de studie Psychobiologie leer je over het gedrag van mensen aan de hand van biologische processen in de hersenen. Je leert hoe het menselijke brein en het zenuwstelsel werken en wat de relatie is tussen de hersenen en het gedrag. Vragen die aan de orde komen zijn: ‘wat is intelligentie en wat zijn emoties eigenlijk?’ en ‘wat gebeurt er in de hersenen bij een depressie?’. Je leert dus over psychologie en biologie en onderzoekt de werking van het brein op alle niveaus. Verder leer je normaal menselijk gedrag te verklaren en afwijkingen te herkennen. Je doet tijdens de studie kennis op over celbiologie, genetica, neuroanatomie en neurofysiologie maar ook over beroepsethiek. Daarnaast ontwikkel je onderzoeksvaardigheden en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk rapporteren en presenteren.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing