Psychobiologie

Bij Psychobiologie bestudeer je het gedrag van mensen aan de hand van biologische processen in de hersenen. Je onderzoekt de werking van het brein op alle niveaus. Je leert normaal menselijk gedrag verklaren en afwijkingen herkennen.

Hersenen

Je verdiept je in vakken als biologie, scheikunde en andere natuurkundige onderwerpen. Je leert hoe de menselijke hersenen en het zenuwstelsel werken en wat de relatie is tussen de hersenen en het gedrag. Vragen die aan de orde komen zijn: ‘wat is intelligentie en wat zijn emoties eigenlijk?’ en ‘wat gebeurt er in de hersenen bij een depressie?’. Vakken die je onder andere krijgt zijn celbiologie, genetica, dieranatomie en neuroanatomie en beroepsethiek.

Je wordt toegelaten met het vwo-profiel Natuur en Techniek met als extra vak biologie. En met Natuur en Gezondheid als je natuurkunde als extra vak hebt gevolgd.

Let op: NUMERUS FIXUS
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing