Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Tijdens de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie staat de mens centraal en bestudeer je gedrag en cultuur in de samenleving. Je leert mensen begrijpen vanuit hun perspectief en hun culturele en sociale achtergronden. Tijdens de studie bestudeer je processen en verbanden binnen en tussen samenlevingen. Soms van buitenaf, bijvoorbeeld door het bestuderen van thema’s als religie, migratie en globalisering tijdens hoor- en werkcolleges. Soms van binnenuit, als je zelf een veldonderzoek opzet om een bepaald aspect van het leven van mensen onder de loep te nemen.

In je eerste jaar

In je eerste jaar krijg jij inleidende vakken in antropologische en sociologische onderwerpen. Zo raak je vertrouwd met de theorieën over culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Vaak voer je ook een wetenschappelijk onderzoek uit, maar het aanbod en de inhoud kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Met elk vwo schoolprofiel word je toegelaten tot de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie.