Farmacie

De universitaire studie Farmacie is een combinatie van geneeskunde, biologie en scheikunde. De studie richt zich op de productie van geneesmiddelen. Je bestudeert alle facetten van het farmaceutische productieproces. De beginfase van de studie is er vooral op gericht je te orienteren. Je krijgt vakken over de farmacie, de gezondheidszorg en de medische wetenschap in het algemeen. Ook krijg je verschillende onderzoeksvaardigheden aangeleerd. In de jaren na je propedeuse ga je dieper op de stof in. Je bestudeert de verschillende ziektebeelden, de bestaande medicaties en hoe deze twee factoren op elkaar inwerken.

De studie Farmacie is toegankelijk met een vwo natuurprofiel met natuurkunde. Deze studie is wat voor jou als de exacte vakken jouw interesse hebben, met name scheikunde. Binnen deze studie nemen practica een groot deel van het curriculum in beslag. Je zult vaak in het laboratorium te vinden zijn. Verder krijg je vakken als celbiologie, fysiologie, anatomie en epidemiologie.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing