Farmaceutische wetenschappen

Bij de studie Farmaceutische wetenschappen leer je hoe je nieuwe medicijnen kan ontwikkelen en bestaande medicijnen kan verbeteren. Je krijgt een combinatie van scheikundige, medische en biologische vakken. Denk aan vakken als Medische fysiologie, levende chemie, van gen tot geneesmiddel en biochemie. Je leert hoe je een onderzoek opzet, bedenkt experimenten en voert deze zelf uit. Je onderzoekt de resultaten en leert hoe je verslag kan doen van je onderzoek en hoe je dit presenteert.

Om toegelaten te worden tot de studie Farmaceutische wetenschappen volg je op de middelbare school het beste het profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid met het vak natuurkunde. De profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij bieden ook toegang mits de vakken wiskunde A/B, natuurkunde en scheikunde zijn gevolgd. Wiskunde B is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.