Technische planologie

Tijdens de studie Technische planologie houd je je bezig met het leren invullen van ruimte. Je ontwerpt niet de bruggen en de wegen, maar wel de plannen voor allerlei vormen van infrastructuur. Daarvoor moet je wel weten wat er komt kijken bij de aanleg van wegen, spoorlijnen, hoogspanningsnetwerken en windmolens. In het ontwerpen van je plannen houd je rekening met technische aspecten (wat is er mogelijk?) en maatschappelijke aspecten (wat zijn de gevolgen voor de nabijgelegen woonwijken en het milieu?). Je krijgt vakken over onder andere demografie, geografie, bouwen en watertechniek. Omdat je plannen ook haalbaar moeten zijn wordt er ook aandacht besteed aan economie. De studie Technische planologie heeft veel raakvlakken met de studie Planologie, maar is meer gericht op de technische mogelijkheden.