Economie

Tijdens de studie Economie richt je je op het begrijpen van hoe de economie werkt op verschillende niveaus, zoals op nationaal, internationaal en individueel niveau. Je bestudeert onderwerpen zoals vraag en aanbod, marktstructuren en financiële analyse. Daarnaast leer je methoden om economische problemen te analyseren en op te lossen, en ontwikkel je vaardigheden in kritisch denken en analyses doen.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing