Gezondheidswetenschappen

Met de studie Gezondheidswetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar maatschappelijke vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Je doet hierbij kennis op over medische, economische, organisatorische, technologische, juridische en maatschappelijke factoren die de volksgezondheid beïnvloeden. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met vragen over waarom sommige gezondheidsproblemen steeds vaker voorkomen bij bepaalde bevolkingsgroepen, hoe de wachtlijsten in de zorg korter kunnen en hoe digitale vernieuwingen kunnen bijdragen aan de zorg. Je leert deze vraagstukken te analyseren en gaat op zoek naar creatieve oplossingen om de gezondheid van de samenleving te verbeteren.