Kunstgeschiedenis

Tijdens de studie Kunstgeschiedenis leer je over de geschiedenis van voornamelijk de westerse kunst. Hierbij ga je kijken naar verschillende kunstvormen (bijvoorbeeld schilderkunst of film) en tijdsperiodes. Naast dat je leert hoe je kunst analyseert, leer je jezelf ook verdiepen in de tijd waarin de kunst gemaakt is. Je leert waarom sommige kunststromen zijn ontstaan en wat de impact hiervan was. Tijdens de studie leer je analyseren, onderzoek doen en inleven.