Waarom en hoe wordt kunst gemaakt? Wie tekent, schildert, bouwt, creëert en voor welk publiek? Wat is kunst waard en hoe wordt kunst bewaard? Wie bepaalt of kunst kunst is? Is landschap een natuur- of een kunstproduct? Zijn historische binnensteden belangrijker dan naoorlogse buitenwijken? Is het museum voor iedereen? Op al deze vragen kunnen kunst-, architectuur-, en landschapshistorici antwoord geven.

meer lezen
In 2019 beoordeelden studenten de opleiding Kunstgeschiedenis als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Plaats Algemeen oordeel opleiding Q-totaalscore
GRONINGEN 7,7