Technische aardwetenschappen

Ben jij een echte bèta en vind je aardrijkskunde en vooral de aarde interessant? Dan is de studie Technische Aardwetenschappen (Applied Earth Sciences) iets voor jou. Deze studie is een bijzondere combinatie van techniek en geologie (processen van en in de aarde). Voor de vraagstukken die je krijgt, gebruik je veel wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Je bestudeert de ondergrond (bodem), maar bestudeert de aarde ook vanuit de ruimte (bijv. met satellietdata) om te begrijpen welke processen er op de aarde plaatsvinden. Je ontdekt wat er onder de oppervlakte zit. En hoe we dat gebruiken om bijvoorbeeld funderingen voor gebouwen en ondergrondse infrastructuur te maken.

In de praktijk

Ook leer je hoe energiebronnen en grondstoffen voor onze producten ontstaan, waar ze te vinden zijn en hoe we ze op een verstandige manier kunnen gebruiken om het landschap en het milieu zo min mogelijk te belasten. Deze studie combineert theorie met veldwerkopdrachten, excursies en studiereizen in Nederland en het buitenland. Je past de theorie dus direct toe in de praktijk.

Toelatingseisen

Je kunt deze studie doen met een Natuur en Techniek-profiel of een Natuur en gezondheid- profiel met Wiskunde B. Met een Economie en maatschappij- of Cultuur en maatschappij-profiel word je alleen toegelaten als je ook de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde op vwo-niveau hebt afgerond. Heb je belangstelling voor deze vakken en ben je geïnteresseerd in geologie en techniek? Dan is deze studie iets voor jou!