Food Technology

De studie Food Technology is gericht op het toepassen van scheikundige, natuurkundige en wiskundige basisprincipes bij de productie van levensmiddelen. Je verwerft kennis van de samenstelling, structuur en eigenschappen van grondstoffen, halffabrikaten en levensmiddelen. Je leert welke bewerkingen je kunt toepassen en welke veranderingen de producten ondergaan bij bewerking, opslag en vervoer.