Er zijn veel manieren om buitenlandervaring op te doen. Bijvoorbeeld tijdens je middelbareschooltijd of direct daarna tijdens een tussenjaar. Maar ook je vervolgstudie of (afstudeer)stage kun je in het buitenland doen. Hieronder vind je verschillende opties op een rijtje.

Jaartje highschool 

Tijdens je middelbare school of na je examen kun je een jaar highschool doen in het buitenland. Er zijn tal van landen waar je uit kunt kiezen. Je woont dan tijdelijk in een gastgezin en leert de taal en de cultuur goed kennen. Sommige scholen hebben uitwisselingsprojecten met andere landen. Maar je kunt ook op eigen gelegenheid een periode naar een highschool. Het gemiste schooljaar moet je in de meeste gevallen wel inhalen. Informeer bij jouw school welke mogelijkheden er zijn. Onder het tabblad ‘Ervaringen’ vind je verhalen van leerlingen die een jaar highschool in het buitenland hebben gedaan.

 

undefined

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in het buitenland is een goede manier om iets voor anderen te betekenen en zelf ook nieuwe ervaringen op te doen. Er zijn veel organisaties die vrijwilligersreizen in allerlei landen en op allerlei gebieden aanbieden.

 

undefined

Au Pair

Als je het leuk vindt met kinderen te werken, kun je au pair worden. Het is dan belangrijk dat je goed met kinderen kunt opschieten en dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Als au pair zorg je voor de kinderen van werkende ouders en doe je leuke dingen met hen. Je woont in huis bij het gezin en je krijgt zakgeld. Je hebt natuurlijk ook af en toe vrij. Er zijn verschillende organisaties die kunnen bemiddelen tussen jou en potentiële gezinnen. Zij bekijken ook of je geschikt bent voor dit werk. Het is bij sommige organisaties ook mogelijk om voor een relatief korte tijd, bijvoorbeeld in je vakantie, als au pair aan de slag te gaan.

undefined

Bachelor in het buitenland

Misschien wil jij wel je hele bachelorstudie in het buitenland doen. Dan is het belangrijk om eerst uit te zoeken hoe hoog het collegegeld bijvoorbeeld is, wat de mogelijkheden zijn voor een beurs en huisvesting en of jouw studie ook in Nederland als volwaardige opleiding wordt erkend. In sommige landen zijn studie- en woonkosten flink hoger dan in Nederland. Soms ook niet: in België liggen die kosten aanzienlijk lager. Je kunt meestal gewoon Nederlandse studiefinanciering aanvragen wanneer je in het buitenland studeert. Doe dit wel minstens drie maanden van tevoren bij DUO. Zij zoeken dan uit of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Om studiefinanciering te kunnen krijgen moet de opleiding in het buitenland van voldoende kwaliteit zijn. Ook mag je geen studietoelage van een buitenlandse overheid ontvangen. Van de afgelopen zes jaar moet je minstens drie jaar legaal in Nederland hebben gewoond op het moment van je inschrijving. Kijk op de site van DUO voor meer informatie

undefined

 

Uitwisseling

Je kunt ook een deel van je studie in het buitenland doen, bijvoorbeeld met een uitwisselingsprogramma. Vrijwel alle hbo- en wo-onderwijsinstellingen in Nederland hebben uitwisselingsovereenkomsten met buitenlandse onderwijsinstellingen. Het voordeel is dat er vaak al veel voor je geregeld is.

 

 undefined

Stage

Er zijn veel mogelijkheden voor stages in het buitenland. Jouw onderwijsinstelling kan je op weg helpen, maar er zijn ook speciale organisaties die studenten helpen stageplaatsen in het buitenland te vinden.