Terug naar het nieuwsoverzicht

Onderzoek: wat vind jij nou echt een leuk vak op school?

Qompas deed onderzoek naar wat jullie in de derde klas vonden van schoolvakken. Wat blijkt, gym en Engels vinden de meesten het leukst. Levensbeschouwing is het minst populaire vak.

Natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en economie 
We hebben niet alleen onderzocht wat leuke en minder leuke vakken zijn, maar ook hoe dit in acht jaar tijd verandert. De vakken die populairder zijn geworden in acht jaar tijd zijn natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. 

Bètavakken
Jongens vinden bètavakken nog altijd leuker dan meisjes, maar jongens zijn die vakken wel steeds minder leuk gaan vinden. Meisjes zijn bètavakken juist leuker gaan vinden, vooral biologie. Wiskunde vinden beide groepen nu bijna even leuk.

Vreemde talen
Creatieve vakken en vreemde talen (inclusief Nederlands) vinden jongens veel minder boeiend dan meisjes. Vooral Duits haalde bij havo-jongens nog nooit zo'n slechte score dan in het afgelopen jaar. Meisjes zijn iets positiever, maar ook hun interesse daalt. Nederlands vinden scholieren het saaiste vak. Het krijgt de meeste 'neutraal' scores en de minste 'heel interessant' scores.

Smartphone en PlayStation
Een mogelijke verklaring voor de afgenomen interesse in schoolvakken is dat er veel meer afleiding is dan acht jaar geleden. Denk aan je smartphone, social media en je PlayStation. "Voor scholen is het soms lastig nog aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren", zegt directeur van Qompas Boris Eustatia. "Daarnaast leidt het lerarentekort tot veel lesuitval en veel leraren krijgen een burn-out. Dit leidt wellicht ook tot minder interesse voor schoolvakken."

Welk vak vind jij nou extreem saai? Vertel het ons in de story op Insta.

Lees ook de artikelen van NOSTrouwNU.nl en RTL Nieuws over dit onderzoek.