Terug naar het overzicht

Een studie kiezen in corona tijd, hoe doe je dat?

Meer dan de helft van de scholieren die eind april meededen aan onze poll, zegt dat de coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze. Met name door het niet meer kunnen bezoeken van open dagen en meeloopdagen. Ook zorgt corona voor extra twijfel doordat scholieren zich zorgen maken over de toekomst.

Grote impact voor scholieren
Meer dan de helft (51%) van de scholieren geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op de studiekeuze. Bij meisjes meer dan bij jongens en bij vwo’ers (52% meer dan bij havisten (46%). De rest zegt hun studiekeuze al gemaakt te hebben voor de crisis.

Een op de drie bezoekt online open dagen
Scholieren kunnen geen real-life open dagen en meeloopdagen meer bezoeken, geeft 93% van deze groep aan als verklaring. Eén op de drie scholieren nam deel aan online open dagen, meeloopdagen of webinars. Deze scholieren zijn overwegend positief over deze online activiteiten: 82% heeft een redelijk beeld gekregen van de opleiding en de instelling, al vinden ze het wel jammer dat ze niet even écht sfeer konden proeven.

Vrienden willen zien
Scholieren vinden het vervelend dat zij door de coronacrisis hun vrienden niet kunnen zien en niet met hen over hun studiekeuze kunnen praten. Dat zegt bijna de helft (48%) van groep die last ondervindt bij het maken van hun studiekeuze.

Nog meer twijfel door zorgen over de toekomst
Daarnaast zijn scholieren ook minder bezig met hun studiekeuze. Hun hoofd staat er niet naar (57%). Een nog grotere groep (67%) maakt zich zorgen over de toekomst en gaat hierdoor nog meer twijfelen. Ook zorgt de verschuiving van de aanmeld deadline naar 1 juni bij 47% van de scholieren voor het verder uitstellen van een definitieve studiekeuze.

Een op een contact met studenten
Twee derde van de scholieren zegt meer behoefte te hebben aan contact met studenten. Met name havisten zijn het hiermee eens (71%) tegenover 64% van de vwo’ers. Veel hogescholen en universiteiten maken dit al mogelijk bijvoorbeeld via Instagram of Skype.
Ook gesprekken met de decaan worden gemist. Ruim een kwart van de scholieren (27%) geeft aan dat niet kunnen binnenlopen bij je decaan invloed heeft op hun studiekeuze. Wellicht dat deze gesprekken ook online geregeld kunnen worden, stelt iemand voor.

Toch maar geen tussenjaar
We hebben er niet actief naar gevraagd, maar een aantal scholieren geeft aan toch maar af te zien van hun tussenjaar. Het is voorlopig nog niet zeker wanneer je bijvoorbeeld weer naar het buitenland kan reizen. Dus toch maar studeren volgend jaar. Je kunt je nog aanmelden, 1 juni is deadline. Succes!

Nieuwsoverzicht