Talent voor groei, dat is waar wij bij Aeres Hogeschool voor staan. Onze hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Wij leiden toekomstgerichte en innovatieve natuurtalenten op, die in staat zijn verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld en oog voor duurzame ontwikkeling hebben.

DRIE LOCATIES, ÉÉN SCHOOL

Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen. We delen dezelfde visie en missie, maar hebben elk een eigen focus en identiteit. En daar zijn we trots op!

Aeres Hogeschool Almere houdt zich bezig met vraagstukken rondom het leefbaar houden van de stedelijke omgeving. Want, wanneer er steeds meer mensen in de stad gaan wonen, ontstaan er nog meer vragen op het gebied van natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Er is kennis nodig om de groeiende steden wereldwijd leefbaar te houden. Daarom leiden we in Almere studenten op rondom de thema’s Food, Nature & Urban Green.

Aeres Hogeschool Dronten is al 60 jaar dé hogeschoolfaculteit voor studenten die passie hebben voor ondernemen, bedrijfskunde, dier en voedsel. Typerend voor de studenten in Dronten: nuchter, aanpakken, samenwerken, samen ondernemen, samen kennis delen.

Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Een belangrijk deel van de studies in Wageningen staat in het teken van ‘leren hoe mensen leren’. Afgestudeerden weten veel van hun eigen vakgebied én hoe ze deze informatie op een duidelijke en creatieve manier met anderen kunnen delen. Belangrijk hierbij zijn de vakken presenteren, pedagogiek, didactiek en communicatie. We zijn onderdeel van Aeres Groep, een groene kennisinstelling die zich toelegt op onderwijs, onderzoek en diverse commerciële activiteiten.

KLEINSCHALIG EN BETROKKEN

We zijn een kleinschalige hogeschool, wat volgens onze studenten één van de grootste pluspunten is. Iedereen kent elkaar, docenten zijn makkelijk te benaderen voor vragen en je bent alles behalve een nummer. Ongeacht op welke faculteit je studeert.

MIDDEN IN HET WERKVELD

Bij Aeres Hogeschool vinden we een goede binding met het werkveld essentieel. Daarom werken we graag intensief samen met bedrijven en instellingen.