Wo
Voltijd Deeltijd
36 maanden

Waarom zouden we ons bezighouden met het verleden? We leven toch in het hier en nu? Tijdens de studie Geschiedenis leer je dat geschiedwetenschap niet alleen over vroeger gaat, maar dat het juist ook actueel is: je gebruikt je historische kennis om hedendaagse gebeurtenissen te begrijpen. Het bestuderen van het verleden doe je aan de hand van allerlei bronnen, van originele brieven tot munten en inscripties en van diplomatieke verdragen tot propaganda-afbeeldingen. Je verzamelt en beoordeelt bewijsmateriaal, dat je vervolgens analyseert en interpreteert. Vaardigheden waar je op heel veel plaatsen iets aan hebt. In Utrecht vinden we het, tot slot, belangrijk om alles in perspectief te plaatsen. Dit betekent dat – elkaar soms tegensprekende – visies op het verleden centraal staan.

In Utrecht zijn politieke geschiedenis en internationale betrekkingen onderdeel van de opleiding Geschiedenis.