Wo
Voltijd
36 maanden

Van moleculen tot het hele ecosysteem aarde: biologie studeren in Wageningen past bij jou als je een brede belangstelling hebt voor het hoe en waarom van het leven. Je leert het leven begrijpen over de totale breedte van de biologie. Dat doe je door te kijken naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen op verschillende niveaus, met betrekking tot cellen, organismen, ecosystemen en hun onderlinge relaties. Ook leer je welke wisselwerking tussen deze verschillende niveaus bestaan. Biologie overlapt met bijna alle wetenschapsgebieden en deze kennis is dan ook overal in de maatschappij inzetbaar en wereldwijd toepasbaar. Je kunt jezelf ontwikkelen tot een deskundige op het gebied van moleculen of organismen. Of je specialiseren in thema's als biologie en gezondheid, ontwikkelingsbiologie, of de biologie van het ecosysteem.

Een bioloog richt zich primair op het vergaren van kennis en het begrijpen van de levende natuur om ons heen. Hoe werken biologische systemen? Wat zijn de onderdelen? Hoe hangen deze onderdelen samen? Hoe is een systeem te vergelijken met andere systemen in de natuur? Kan ik met deze informatie iets zeggen over de evolutie van organismen? Telkens wordt vanuit een brede basis ingezoomd op een specifiek biologisch vraagstuk en antwoorden worden weer binnen hetzelfde brede kader teruggeplaatst. De voornaamste drijfveer van een bioloog is nieuwsgierigheid. Je wilt steeds weten hoe iets werkt.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Wageningen University & Research