Voltijd Deeltijd
36 maanden

Als industrieel ingenieur ben je eerst en vooral een probleemoplosser. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert technologische toepassingen die het dagelijkse leven comfortabeler, veiliger en gezonder maken. Maar evengoed los je complexe problemen in een bedrijf op zoals energiezuiniger werken, efficiënter produceren of recycleren van materialen en grondstoffen. Bij elk van de taken hou je rekening met randvoorwaarden zoals duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid, normeringen… In de bacheloropleiding in de industriële wetenschappen leer je technologische uitdagingen kritisch en gericht aanpakken. Je verwerft een brede wetenschappelijke basis, en krijgt de kans om deze te toetsen aan de praktijk.

Als industrieel ingenieur moet je van veel markten thuis zijn. Daarom is een polyvalente ingenieursvorming tijdens de bacheloropleiding cruciaal. De vernieuwde opleiding biedt een stevige basis waarop je altijd kunt terugvallen. De bacheloropleiding biedt een brede inleiding tot de wiskunde, chemie, fysica en biologie. Je verdiept je daarnaast in typische ingenieursdisciplines zoals informatica, grafische technieken en projectvaardigheden. Je leert kritisch denken en handelen. Ook ontwikkel je vaardigheden op het vlak van management, communicatie, in team werken en schriftelijk en mondeling rapporteren.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van KU Leuven