Trend Research & Concept Creation in Lifestyle

Bij de studie Trend Research & Concept Creation in Lifestyle bestudeer je de manier waarop mensen hun leven vorm geven. Je verdiept je in zaken als gezondheid, sport, voeding, woon- en leefomgeving, mode en vrije tijd. Je onderzoekt de verschillen tussen de leefstijlen van verschillende groepen in de samenleving en analyseert de trends op het gebied van lifestyle. Je bedenkt concepten ter verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen. Zo werk je bijvoorbeeld aan lifestyle-concepten die bijdragen aan veiligheid, saamhorigheid, een betere gezondheid of een ontspannen levenshouding. Denk bijvoorbeeld aan een fietssnelweg voor forenzen.

Je leert trends analyseren, ontworpen diensten/producten te realiseren en je leert hoe je kan adviseren of begeleiden wanneer het bedachte lifestyleconcept geïmplementeerd wordt. Tijdens de studie specialiseer je je in twee sectoren, bijvoorbeeld voeding en vrije tijd. Je loopt verschillende stages en maakt veel praktijkopdrachten, waardoor je al vroeg met het toekomstig werkveld in aanraking komt.