Dizkartes

A.S.V. Dizkartes is de grootste niet-traditionele studentenvereniging van Nederland. Met bijna duizend leden en een eigen pand in het hart van het centrum van Groningen is Dizkartes niet meer weg te denken uit het Groninger studentenleven. Dat terwijl A.S.V. Dizkartes nog maar achttien jaar jong is.

A.S.V. Dizkartes is opgericht op 24 augustus 1990 door een KEI-groepje dat zich niet kon vinden in het toenmalige aanbod van verenigingen. Zij besloten een eigen vereniging op te richten gebaseerd op de pijlers Gelijkwaardigheid, Diversiteit en Dynamiek. Deze pijlers uiten zich onder andere in het gelijkwaardige karakter van de introductieperiode voor aspirant-leden, de toegankelijkheid van het actieve lidmaatschap en de vele nieuwe verbanden en activiteiten die jaarlijks worden opgezet.

Dankzij het unieke karakter van de vereniging is Dizkartes uitgegroeid tot de derde grootste vereniging van Groningen en de negende grootste vereniging van Nederland. Tijdens deze groei is de identiteit altijd bewaard gebleven. Bij Dizkartes is er voor iedereen de ruimte om zichzelf te ontplooien op zijn eigen manier

Structuur

Om een studentenvereniging als Dizkartes draaiende te houden is heel wat organisatie nodig. De vereniging kent een Bestuur, 33 commissies en heel veel jaarclubs, disputen, disciplines en genootschappen die allemaal op een verschillende manier een bijdrage leveren aan Dizkartes. Hoe deze organisatie precies in elkaar zit, zal je pas tijdens je lidmaatschap ontdekken, maar hieronder zullen we alvast een aantal verbanden nader toelichten.

Bestuur
Het jaarlijks wisselende Bestuur bestaat uit zeven leden die er een dagtaak aan hebben de vereniging te runnen. Zij zorgen ervoor dat alles wat met Dizkartes te maken heeft goed draait; ze geven leiding aan commissies, beheren de Sociëteit, de financiën, houden de administratie bij en treden naar buiten als vertegenwoordigers van Dizkartes.

Jaarclub
Elke Dizkartiaan vormt in zijn eerste jaar bij Dizkartes samen met een aantal vrienden uit datzelfde jaar een jaarclub van 7 tot 14 leden. Jaarclubs kunnen gemengd of ongemengd zijn. Je jaarclub is de basis van je lidmaatschap. Met je jaarclubgenoten eet je op woensdagavond en je niet alleen veel mensen kennen, maar kun je ook veel organisatorische ervaring opdoen.

Verticaal verband
Een verticaal verband is een doorlopend verband dat bestaat uit leden van verschillende jaargangen. Verticale verbanden ontstaan op initiatief van de leden zelf. Iedereen kan ze oprichten! Er zijn drie soorten verticale verbanden: disputen, disciplines en genootschappen.