M.S.V. Tragos

In 1982 werd het initiatief genomen voor het oprichten van een echte traditionele studentenvereniging, aangezien daar een gebrek aan was in Maastricht. De Maastrichtse Herensociëteit voor Studenten Tragos was geboren. Na een jaar werd er gefuseerd met de Vrouwelijke Studenten Vereniging Katzika en de Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos was een feit. De eerste sociëteit betrokken door Tragos lag aan de Boschstraat, nummer 66. Hier groeide de vereniging echter al snel uit en het werd tijd om uit te kijken naar een groter gebouw. In 1994 vestigde de M.S.V. Tragos zich in het monumentale 'Fort Koning Willem I', een sociëteit die aansloot bij de grootte en het karakter van de vereniging. In 2004 is de uitbreiding van ons pand gerealiseerd. Hierdoor bezitten we het grootste en mooiste pand van Maastricht, compleet met vergaderruimtes, een professionele keuken, een grote binnenplaats en een eigen nachtdiscotheek voor studenten, de NOXNOX. Tot op de dag van vandaag betrekken we dit schitterende monumentale pand.

Actieve Leden

De vereniging kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de leden. Binnen Tragos zijn er verschillende verbanden, waar de disputen de belangrijksten van zijn. Andere verbanden zijn te vinden in jaarclubs, genootschappen en huizen. Naast het verenigingsleven op de sociëteit houden de leden zich ook bezig op andere vlakken. De vele commissies zetten zich elk jaar in om bijvoorbeeld de INKOM (www.inkom.tragos.nl) te verzorgen, een verenigingsalmanak te presenteren, het verenigingsgala te organiseren en Het Maastricht Symposium met bedrijvendag te realiseren. Daarnaast worden er door het jaar heen talloze activiteiten georganiseerd zoals de bekende MultiZalenFeesten, een autorally, een skireis, een pokertoernooi, een quizavond, verscheidene diners en talloze andere feesten. Als klap op de vuurpijl heeft Tragos een eigen huisband, de TRABAND. Je kunt hen bewonderen tijdens de aankomende INKOM 2012.

Ook op sportief gebied is de M.S.V. Tragos actief. Zo zijn er meerdere hockeyteams en is er een voetbalteam opgericht bij de plaatselijke studentenvoetbalvereniging. Ook vind er elk jaar een beach-volleybal toernooi plaats georganiseerd door Tragos disputen.