Trend Research & Concept Creation in Lifestyle

Bij de studie Trend Research & Concept Creation in Lifestyle leer je concepten ontwikkelen waarbij kwaliteit van leven centraal staat. Bij het beantwoorden van maatschappelijk vragen kijk je altijd naar het hele systeem. Je leert vaardigheden als presenteren en trendanalyses doen.