International Development Management

Tijdens de studie International Development Management houd je je deels bezig met de gang van zaken bij het verbouwen van gewassen in een tropisch klimaat. Het gaat echter niet alleen maar over landbouw, maar ook over het traject dat daarop volgt. Dat betekent dat je je ook verdiept in de omstandigheden van de mensen die werken aan de landbouwproducten en de verkoop van de producten aan onder andere de Europese markt. Omdat je hier inzicht in krijgt kun je je ook inzetten voor betere omstandigheden voor boeren en werknemers in de tropische gebieden. Je leert ook een vreemde taal, waar je iets aan kunt hebben tijdens je stage in het buitenland. De voertaal bij deze studie is Engels.