Law in Society

Tijdens de studie leer je nadenken over de verhouding tussen recht en samenleving. Aan de hand van verschillende casussen wordt ingegaan op thema’s zoals veiligheid, economie, klimaatverandering en migratie. Je leert naar deze thema’s te kijken door een juridische bril. Je denkt na over welke problemen deze ontwikkelingen opleveren voor de rechtsspraak, maar ook over hoe wetten en regels hier oplossingen kunnen bieden.

De studie is interdisciplinair ingericht: behalve rechten krijg je ook criminologie, psychologie, economie en doe je sociaalwetenschappelijk onderzoek. Zo leer je interviewtechnieken en de basis van statistiek. Je doet regelmatig groepsopdrachten. De studie is internationaal gericht: veel van de casussen en vakken gaan over mondiale thema’s.

In je eerste jaar

In het eerste jaar ligt de nadruk op veiligheid en ontwikkelingen in de wereldeconomie: je hebt vakken over bijvoorbeeld terrorisme, veiligheidsrecht en ethiek en je krijgt criminologie en psychologie. Je leert daarnaast de basis van statistiek en empirisch onderzoek. Er komen verder een aantal lokale en mondiale casussen aan bod.

Toelatingseisen

Je kan worden toegelaten met een vwo-diploma, mits je een zeven voor Engels hebt. Met een hbo-propedeuse word je toegelaten als je wiskunde (A, B of C) en Engels (met een 7 of hoger) op vwo-niveau haalt.