Bedrijfs- en consumentenwetenschappen

Tijdens de studie Bedrijfs- en consumentenwetenschappen leer je alles over kopen en verkopen. Net als bij de studie Bedrijfskunde leer je over zaken als marketing en management. Deze studie onderscheidt zich echter door de combinatie met consumentenwetenschappen. Je leert over consumentengedrag en communicatie. Zo ontwikkel je een gedetailleerd beeld van het gehele proces van het op de markt brengen, marketen en verkopen van producten. Je volgt vakken als economie, sociologie en statistiek.

Je kunt deze studie volgen met elk vwo-diploma. Met het profiel Cultuur en maatschappij is het vak wiskunde A of B echter wel een vereiste. Het vak economie is niet verplicht, maar wel erg handig.