Bedrijfs- en consumentenwetenschappen

In de studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen leer je alles over de productieketen van producten. Je kijkt hier niet alleen naar uit het oog van een bedrijfskundige, maar ook vanuit de consument zelf. Je leert om de productieketen te optimaliseren en toe te werken naar concrete oplossingen. Vragen waar je mee aan de slag kan gaan zijn: ‘ Hoe kunnen bedrijfsprocessen efficiënter, duurzamer en beter?’ en ‘ Wat heeft de consument nodig om een bepaalde levensstijl vorm te geven?’.