Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

Bij de studie Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning verdiep je je in (toekomstig) landschap en leefomgeving. Landschap verandert door de natuur, maar mensen hebben er ook grote invloed op. Je verdiept je in leefmilieu voor mens, dier en plant en leert alles over gebiedsontwikkeling, verstedelijking en planologie. Je gaat op zoek naar de balans tussen wensen en belangen van bewoners, bedrijven en de natuur. Je verdiept je in zaken als bodem, hydrologie, ecologie, maar je krijgt bijvoorbeeld ook economie. Verderop in de studie maak je een keuze tussen ruimtelijke planning en landschapsarchitectuur. Bij ruimtelijke planning leer je plannen te maken voor je leefomgeving, bij landschapsarchitectuur richt je je meer op het ontwerp en betekenis van landschap en stedelijk gebied. Je krijgt vakken als omgevingswetenschappen, sociale geografie en ecologie.

Om toegelaten te worden tot de studie Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning volg je het beste een natuurprofiel of het profiel Economie en maatschappij. Het profiel Cultuur en maatschappij biedt ook toegang, mits de vakken wiskunde A of B en aardrijkskunde of biologie in je vakkenpakket zitten. Een deel van het onderwijs wordt in het Engels gegeven.