Kunstmatige intelligentie

Onder kunstmatige intelligentie verstaan we de wijze waarop computers leren ‘denken’ als een menselijk brein. Voorbeelden zijn zelfsturende auto’s en spraak- of gezichtsherkenning. Tijdens de studie verdiep je je in informatica, psychologie, taalwetenschap, geneeskunde, logica en filosofie. Met deze studie zit je als het ware tussen bèta en alfa in. Je bent geïnteresseerd in computers en robots maar zoekt ook graag de verbinding met mensen en het maatschappelijk nut.

Robotica

Elk vwo-eindexamenprofiel geeft toegang tot deze studie. Voor Cultuur en Maatschappij geldt alleen wiskunde als aanvullende eis. Tijdens de studie krijg je een grote hoeveelheid pittige theorievakken op het gebied van wiskunde, robotica, mechanica en programmeren. Toch leggen de meeste vakken ook een duidelijke link met de praktijk. Studenten sluiten de bachelorfase af met een eigen onderzoek en een scriptie.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing