Standaard toelatingseisen

Voor de meeste studies in het onderwijs gelden standaard toelatingseisen. Dat betekent dat alleen een mbo-, havo- of vwo-diploma verplicht is. Het gekozen profiel is echter ook van belang.

 

Profiel

Veel studies stellen namelijk eisen aan het eindexamenprofiel. Je kunt bijvoorbeeld alleen kiezen voor de hbo-studie chemie als je in een van de natuurprofielen (Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek) eindexamen hebt gedaan. Bij een aantal studies bieden alle profielen toegang, maar ben je verplicht in een of meerdere specifieke vakken eindexamen te doen. Voor bijvoorbeeld de hbo-studie Communicatie bieden alle profielen toegang, maar moeten havo-scholieren met een Cultuur & Maatschappijprofiel ook examen hebben gedaan in Wiskunde A of Wiskunde B. Opleidingen stellen geen eisen aan het eindexamencijfer van deze verplichte vakken.

Op Qompas StudieKeuze staan de toelatingseisen bij iedere studie apart vermeld. Als voor een opleiding geen aanvullende eisen gelden, meld je je gewoon aan bij Studielink.

Deadline 1 mei

Als er geen selectieregels zijn, kun je ervan uitgaan dat je na het behalen van je eindexamen gewoon kunt beginnen met deze opleiding. De uiterste aanmelddatum voor bachelorstudies op hogescholen en universiteiten is 1 mei. Voor het aanmelden op StudieLink heb je een Digi-D nodig. Die moet je apart aanvragen en dat duurt een aantal dagen.

Als je je uiterlijk 1 mei aanmeldt, heb je recht op een studiekeuzecheck; een soort ‘test’ om te kijken of de studie wel echt bij je past. Dat kan een gesprek zijn of een digitale vragenlijst. Als je toch liever voor een andere studie kiest, kun je daar alsnog worden toegelaten.

 

Standaard toelatingseisen

Numerus fixus

Voor sommige opleidingen is het aantal aanmeldingen groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Opleidingen kunnen dan een zogeheten numerus fixus instellen. Dat betekent dat een bepaald aantal studenten aan de studie mag beginnen. Voorheen werd dan geloot. Maar vanaf 2017/2018 veranderen de regels. Loting als middel om studenten te selecteren bestaat dan niet meer. Vanaf komend studiejaar selecteren hogescholen en universiteiten zelf hun studenten.

Selectie

Zij stellen daar zelf criteria voor op. Die kunnen per opleiding verschillen. Als het goed is laten opleidingen dat op hun website weten. Over het algemeen kijken hogescholen en universiteiten dan niet meer alleen naar de gemiddelde eindexamencijfers; ook eerdere schoolprestaties tellen mee, plus je motivatie en persoonlijkheid.

De belangrijkste reden om de regels te veranderen is om uitval en tussentijds switchen van studenten te voorkomen. Hogescholen en universiteiten willen zo zeker mogelijk weten dat de juiste student op de juiste plaats komt.

Deadline 15 januari

Als een opleiding een numerus fixus heeft moeten studenten zich uiterlijk 15 januari in Studielink aanmelden. Deze datum is dus vervroegd. Op de site van DUO staat een lijst met fixusopleidingen waar dit voor geldt.

Voor overige studies geldt nog steeds de deadline van 1 mei. Voor sommige kunst- en sportopleidingen gelden overigens weer andere aanmelddata. Omdat aankomend studenten auditie moeten doen of een sportkeuring moeten ondergaan, is deze datum vaak eerder dan 1 mei. Kijk voor de precieze data dus goed op de websites van de opleidingen bij ‘Toelating’.

Selectieprocedure

De eerste selectieprocedures van hogescholen en universiteiten begint tussen 15 januari en 15 april. De beste kandidaten komen op een ranglijst. Op 15 april kun je in StudieLink zien of je tot die lijst behoort en bent toegelaten. Je hebt dan twee weken de tijd om je plaats te accepteren. Daarna vervalt die.

Studenten mogen zich voor maximaal twee verschillende numerusfixusopleidingen aanmelden. Dat mag twee keer voor dezelfde studie aan verschillende onderwijsinstellingen, behalve als het gaat om geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie. Hier schrijven zich namelijk structureel meer studenten voor in. Studenten mogen in totaal drie keer meedoen met een selectieprocedure van een opleiding.