Aanmelden

 Als je een opleiding wilt doen aan een hbo of universiteit, is het belangrijk je tijdig aan te melden bij Studielink. Daarnaast moet je ook studiefinanciering aanvragen. Die bestaat uit een ov-kaart, de mogelijkheid voor een studielening en eventueel een aanvullende beurs.

Als jij aan de toelatingseisen voldoet, er geen aanvullende eisen zijn en er geen sprake is van ‘selectie’, kun je je gewoon aanmelden voor deze opleiding bij Studielink. Na het behalen van je eindexamen begin je met de opleiding. De uiterste inschrijfdatum bij Studielink is 1 mei. Bij later inschrijven kan de opleiding toelating weigeren.

Doe je een studie met aanvullende eisen of waarvoor ‘selectie’ geldt dan heb je te maken met afwijkende aanmelddata en inschrijfprocedures. Lees verder bij Toelatingseisen.

Wil je meer informatie over Aanmelden? 
Kijk dan op de website van DUO

 

Aanmelding