Wo
Voltijd
36 maanden

Waarom floreren sommige gemeenschappen en lijken andere weg te kwijnen? Waarom hebben sommige mensen veel vertrouwen in de overheid en zijn anderen juist extreem wantrouwig? Waarom reageren sommige organisaties soepel op veranderingen en stagneren andere? Dit zijn drie heel verschillende vragen, maar de antwoorden erop hebben allemaal van doen met de waarde en betekenis van sociale relaties in het leven van (groepen) mensen.

Sociologie iets voor jou?

Je bent geïnteresseerd in de samenleving. Je hebt belangstelling voor de maatschappij en de politiek, en je wilt dieper op de zaken ingaan en begrijpen hoe de vork werkelijk in de steel zit. Je volgt actuele ontwikkelingen en verdiept je in de achtergrond daarvan. Je wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving door onderzoek te doen en beleid te maken.

Ben je nieuwsgierig? Lees meer over de opleiding, vraag een brochure aan of stel je vraag direct aan een student.