Animal Sciences (Dierwetenschappen) is de studie naar het biologisch functioneren van dieren in onze samenleving. Deze dieren houden we voor onze voedselvoorziening, om ons gezelschap te houden, voor natuurbehoud of ter educatie en recreatie. Hoe kunnen deze dieren zich aanpassen aan hun omgeving en hoe maken we die omgeving zo optimaal mogelijk? Fundamentele biologische kennis van het dier is daarbij essentieel, maar ook maatschappelijke aspecten komen aan bod.

meer lezen
In 2019 beoordeelden studenten de opleiding Animal Sciences als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Plaats Algemeen oordeel opleiding Q-totaalscore
WAGENINGEN 8,7