Wo
Voltijd
36 maanden

Vind je economie een leuk vak? Wil je jouw economische kennis inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Vind je dat een winstgevend economisch beleid niet ten koste van het milieu mag gaan? Dan is de opleiding Economie en Beleid iets voor jou. In deze driejarige bachelor leer je actuele vraagstukken, zoals het klimaatprobleem, de energietransitie en de mondiale voedselproductie en -verdeling, van de economische en bestuurskundige kant te bekijken. Deze volwaardige economische opleiding geeft je ook beleidsmatige kennis over de thema’s energie & milieu, ruimte, voedsel en natuur.

Waarom deze studie?

  • Economische studie met focus op duurzaamheid
  • Maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, energietransitie en voedselproductie vanuit economisch en beleidsmatig perspectief
  • Combinatie van economie, bestuurskunde en life sciences zoals mileu- en klimaatstudies, natuurbeheer of land- en watermanagement

Wist je dat...

Er bij de opleiding Economie en Beleid veel aandacht wordt besteed aan mens en milieu. Want is er in 2050 nog wel genoeg voedsel voor iedereen?