Wo
Voltijd
36 maanden

Heb je interesse in economie maar ook in thema's zoals klimaatverandering, ontwikkelingsproblematiek, landbouw en voedselproductie? Wil je hier als econoom een bijdrage aan leveren? Bij Economie en Beleid aan Wageningen University and Research (WUR) ben je aan het juiste adres! Tijdens deze driejarige opleiding combineer je economische kennis met inzicht uit beleids- en toegepaste natuurwetenschappen. De studie biedt je naast een economische opleiding ook beleidsmatige kennis aan op het gebied van Milieu en natuurlijke hulpbronnen, Agri-sector, Ontwikkelingsvraagstukken en Ruimtelijk beleid. Dankzij deze unieke combinatie sta je later stevig in je schoenen om bedrijven en organisaties van advies te voorzien.

Bij Economie en Beleid kijk je door een economische bril naar maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld is het terugdringen van de CO2-uitstoot t.b.v. het klimaat. Hoe gaan bijvoorbeeld steenkoolproducenten reageren op toekomstige CO2-heffingen? Gaan zij nu het nog kan juist meer produceren, of zoeken zij wellicht landen op met een minder strikte wetgeving? Met behulp van economische modellen kun je inzichtelijk maken (“voorspellen”) hoe de relatie is tussen beleidsmaatregelen en het gedrag van bijv. bedrijven.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Wageningen University & Research