Voltijd Deeltijd
36 maanden

Het dagelijkse leven is quasi onvoorstelbaar zonder de technologie die ontwikkeld is door burgerlijk ingenieurs: de auto, de smartphone, online communicatie, medische apparatuur … In de bachelor in de ingenieurswetenschappen leer je wetenschap en technologie inzetten om het dagelijkse leven aangenamer en comfortabeler te maken, of de maatschappij efficiënter te doen draaien. Dit alles doe je van nano- tot megaschaal.

In de bachelor in de ingenieurswetenschappen bouw je een stevige wiskundige, wetenschappelijke en technische basis op. Je krijgt opleidingsonderdelen zoals mechanica, scheikunde, informatica of toegepaste algebra. Die basis gebruik je om probleemoplossend en innovatief te denken en te ontwerpen. Uiteindelijk leer je creatief omgaan met technologie op het hoogste niveau. Je leert ook in groepsverband werken en je ontwikkelt presentatie- en rapporteringsvaardigheden.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van KU Leuven