Pedagogiek

Bij de studie Pedagogiek staat de opvoeding en ontwikkeling van kinderen centraal. Je wordt opgeleid om kinderen, jongeren, ouders en professionals te ondersteunen, begeleiden en adviseren bij opvoedvraagstukken. Je leert onderzoeken wat een kind of jongere nodig heeft, welke invloed de omgeving heeft op gedrag en hoe betrokkenen kunnen zorgen voor een fijn opgroeiklimaat. Je doet veel kennis op vanuit de pedagogiek en psychologie en leert deze kennis in de praktijk toe te passen. Daarnaast werk je veel aan je pedagogische vaardigheden, zoals gesprekken voeren, observeren, signaleren en rapporteren. .