Accountant
Accountant

De kerntaak van een Accountant is het controleren van de jaarrekening en daarover een accountantsverklaring uitgeven. Elk groot bedrijf, organisatie of overheidsinstelling heeft de verplichting om deze jaarrekening te maken en deze te laten controleren. Daarom is er voor accountants altijd wel werk te vinden. Vaak dragen accountants ook zorg voor de financiële administratie en brengen adviezen uit op dit gebied. Een accountant kan zich specialiseren tot AA (Accountant-Administratieconsultent) of RA (Registeraccountant). Het grootste verschil is dat registeraccountants altijd universitair opgeleid zijn en meestal bij grote organisaties werken. Je kunt dus zowel met een hbo als een wo opleiding in de accountancywereld terecht komen.

Controller
Controller

Een controller regelt het financiële huishouden van een bedrijf of instelling. Een controller controleert uitgaven, kijkt waar er bezuinigd kan worden en of er voldoende winst wordt gemaakt. Een controller adviseert de directie van een bedrijf over financiële zaken en onderbouwt dit advies met goede argumenten. Een controller kan leiding geven aan een team financiële medewerkers. Een controller heeft contact met verschillende soorten mensen binnen een bedrijf. Het werk van een controller bestaat onder andere uit het maken van financiële rapporten, begrotingen, jaarrekeningen en investeringsanalyses. Een controller kijkt ook naar het management binnen een bedrijf. De hoofdtaak van de controller is het bewaken van een gezonde financiële positie van het bedrijf. Een controller heeft een zwijgplicht over de financiën van het bedrijf en moet verstandig omgaan met de vertrouwelijke financiële informatie. Een controller houdt zich ook bezig met het meten van prestaties en evaluaties. Zaken als kwaliteit, winst en klantenservice kunnen hierbij een rol spelen. Als je controller wilt worden, kun je verschillende opleidingen volgen op het gebied van bijvoorbeeld de Bedrijfseconomie.

Belastingconsulent
Belastingconsulent

Een belastingconsulent (ook wel belastingadviseur) helpt bedrijven en particulieren met hun belastingaangifte en geeft advies over allerlei belastingzaken. Voor grote en middelgrote bedrijven is de aangifte te complex om door bijvoorbeeld de manager of de secretaresse te laten doen, vaak hebben ze een vaste belastingadviseur in dienst. Ook particulieren roepen vaak de hulp van een consulent in als ze met complexe zaken te maken hebben zoals de aankoop van een huis of een grote erfenis. De belastingconsulent weet als geen ander de weg in het doolhof van fiscale wetten en regels. De wetgeving verandert vaak en de consulent moet zich voortdurend blijven scholen. Voor zijn cliënt probeert de belastingadviseur een zo gunstig mogelijke belastingsituatie creëren. Niemand wil natuurlijk teveel betalen of teveel tijd kwijt zijn met het invullen van de aangifte. Veel bedrijven hebben het hele jaar door een consulent nodig om hen te adviseren over de financiële huishouding. Er is dan ook altijd vraag naar mensen die dit beroep uitoefenen. Wie belastingconsulent wil worden, kan het beste een hbo of wo opleiding in het Fiscaal Recht of de Fiscale Economie volgen. Een aanvullende beroepsopleiding of enkele cursussen zijn vaak nodig om echt als erkend belastingadviseur aan de slag te kunnen.

Calculator
Calculator

Een calculator houdt zich, in opdracht van een bedrijf of instelling, bezig met de kostprijsberekening. Dat wil zeggen dat de calculator een precieze voorspelling probeert te doen over wat een product of dienst gaat kosten. Daarbij moet rekening gehouden worden met inkoop van materiaal, arbeidsuren, huur, grondstoffen en vele andere factoren. De calculator probeert daarin tot een zo gunstig mogelijke prijs te komen en de beste winstmarge te bewerkstelligen. Er moet een offerte gemaakt worden, vervolgens een rekening en tenslotte ook nog een naberekening om de definitieve kosten vast te stellen. Vaak zijn calculators gespecialiseerd in bepaalde sectoren. Veel calculators zijn bijvoorbeeld werkzaam in de bouw. Vaak wil een opdrachtgever van een groot bouwproject offertes van verschillende aannemers zien. De calculator moet een goede en onafhankelijke kostprijsberekening maken zodat geen van beide partijen later in het project voor verrassingen komt te staan. Vaak treden calculators ook als adviseur op voor opdrachtgevers. Opleidingen die je voorbereiden op dit beroep zijn o.a. Civiele Techniek.

Econometrist
Econometrist

De econometrist combineert in zijn werk de vakgebieden economie en wiskunde. Ze proberen economische wetmatigheden te vinden en deze weer te geven in modellen. Een econometrist zoekt als het ware naar de theorie van de economie. Tegelijkertijd probeert hij of zij praktische oplossingen te vinden voor economische, logistieke of financiële vraagstukken. Om dit beroep uit te oefenen is een stevige wiskundige achtergrond nodig; het grootste deel van de tijd voeren econometristen complexe berekeningen uit met behulp van verschillende computerprogramma’s. Econometristen bij uitstek zijn in staat een voorspelling te doen over de economie en aanbevelingen te doen over het te kiezen beleid. Daarnaast houden ze zich ook vaak bezig met zaken als logistiek en actuariaat (verzekeringswereld). De econometrist is voortdurend bezig met het oplossen van vraagstukken als: Wat gebeurt er met de economie na een renteverlaging? Hoe kunnen we op Schiphol alles in goede banen laten lopen? Hoe hoog moet de zorgverzekeringpremie precies zijn? Wie een economische studie met een sterk wiskundige inslag wel ziet zitten, kan kiezen voor de wo studie Econometrie.

Actuaris
Actuaris

Actuaris betekent letterlijk verzekeringswiskundige. Het belangrijkste onderdeel van het werk is het inschatten van risico’s. Een actuaris weet daarbij op een goede manier de financiële consequenties te analyseren. Hij of zij is voortdurend bezig met het op een systematische manier voorspellen van de toekomst. De financiële gevolgen op de lange termijn moeten worden ingeschat. Daarnaast weet een actuaris ook met creatieve oplossingen te komen. De vaardigheden van een actuaris zijn van groot belang voor een verzekeringsmaatschappij. Het inschatten van risico’s, het bepalen van de hoogte van de premie, het ontwikkelen van een nieuwe verzekering: het behoort allemaal tot het takenpakket. Een actuaris kan zich ook bezig houden met pensioenvraagstukken. Wat zijn de financiële voordelen van het verhogen van de pensioenleeftijd? Vaak neemt hij of zij een adviserende functie in voor bedrijven en overheidsinstellingen. Hoe kan men een nieuw pensioenreglement ontwikkelen? Klopt de jaarrekening wel? Welk advies is passend bij eventuele fusies en overnames? Als je een carrière binnen het actuariaat ambieert, is de meest voor de hand liggende studie de wo opleiding Actuariële Wetenschappen.

Registeraccountant
Registeraccountant

Een registeraccountant verzamelt, selecteert en controleert financiële gegevens van (middel)grote bedrijven en instellingen. Jouw kerntaak is het controleren van de jaarrekening van (vaak grote) ondernemingen. Tijdens deze controles bekijk je de inkomsten en uitgaven van een organisatie, maak je cijferanalyses en houd je steekproeven. Door middel van een zogenaamde accountantsverklaring beoordeel je in hoeverre de jaarrekening van een onderneming klopt. Verder evalueer je financiën en administratie van een organisatie. Als bedrijven in een bijzondere situatie verkeren, zoals bij fusies of kredietaanvragen, heb je de taak om onderzoek te verrichten om zo inzicht in de financiële informatie te verschaffen en problemen op tijd te signaleren. Je stelt jaarrekeningen en andere financiële overzichten op voor je opdrachtgevers en maakt hierbij gebruik van de gegevens die zij jou geven. Je adviseert je opdrachtgevers over financiële informatievoorziening, de administratieve organisatie, subsidies en belastingen. Om uiteindelijk terecht te komen in een functie van registeraccountant moet je minstens een universitaire opleiding op het gebied van accountancy hebben afgerond.

Fiscalist
Fiscalist

Een fiscalist, of fiscaal adviseur, is specialist op het gebied van “belastingen” en werkt op het grensvlak van economie en recht. Hij of zij zal voor opdrachtgevers (meestal bedrijven of vermogende particulieren) een advies opstellen, waarmee binnen de wettelijke mogelijkheden zo min mogelijk belasting kan worden betaald. Dit is vaak erg complex, omdat er heel veel belastingregels en wetten zijn en omdat deze ook regelmatig veranderen. De meeste fiscalisten specialiseren zich dan ook op een deelgebied. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vennootschapsbelasting (belasting op winst van ondernemingen) of Europees belastingrecht. Het werk van een fiscalist kan bestaan uit het helpen van multinationals. Omdat multinationals vestigingen in verschillende landen hebben en niet alle landen dezelfde belastingwetgeving kennen, is de deskundige hulp van een fiscalist gewenst. Een fiscalist kan ook ingeschakeld worden als twee bedrijven willen gaan fuseren. Zijn hulp is dan nodig om een zo gunstig mogelijke fiscale constructie te kiezen.

Schade-expert
Schade-expert

Als schade-expert onderzoek je na bijvoorbeeld brand, inbraak of een ongeluk de omvang en de oorzaak van de schade. Een schade-expert onderhandelt met slachtoffers en verzekeraars, en blijft daarbij onafhankelijk. Na een schadeclaim bezoek je de plaats van het ongeval, en brengt verslag uit in een rapport voor de verzekering. Je bent ongeveer de helft van de tijd op kantoor en helft onderweg naar plaatsen waar de schade heeft plaatsgevonden. Dat kan overal zijn: van grote kantoren tot stallen. Je krijgt dan ook met veel verschillende mensen te maken. Je werkt veel alleen, maar bij grote schade werk je samen in een team met meerdere experts.

Accountants, fiscalisten, verzekeraars en econometristen

Accountant

De kerntaak van een Accountant is het controleren van de jaarrekening en daarover een accountantsverklaring uitgeven. Elk groot bedrijf, organisatie of overheidsinstelling heeft de verplichting om deze jaarrekening te maken en deze te laten controleren. Daarom is er voor accountants altijd wel werk te vinden. Vaak dragen accountants ook zorg voor de financiële administratie en brengen adviezen uit op dit gebied. Een accountant kan zich specialiseren tot AA (Accountant-Administratieconsultent) of RA (Registeraccountant). Het grootste verschil is dat registeraccountants altijd universitair opgeleid zijn en meestal bij grote organisaties werken. Je kunt dus zowel met een hbo als een wo opleiding in de accountancywereld terecht komen.

Selecteer dit beroep

Controller

Een controller regelt het financiële huishouden van een bedrijf of instelling. Een controller controleert uitgaven, kijkt waar er bezuinigd kan worden en of er voldoende winst wordt gemaakt. Een controller adviseert de directie van een bedrijf over financiële zaken en onderbouwt dit advies met goede argumenten. Een controller kan leiding geven aan een team financiële medewerkers. Een controller heeft contact met verschillende soorten mensen binnen een bedrijf. Het werk van een controller bestaat onder andere uit het maken van financiële rapporten, begrotingen, jaarrekeningen en investeringsanalyses. Een controller kijkt ook naar het management binnen een bedrijf. De hoofdtaak van de controller is het bewaken van een gezonde financiële positie van het bedrijf. Een controller heeft een zwijgplicht over de financiën van het bedrijf en moet verstandig omgaan met de vertrouwelijke financiële informatie. Een controller houdt zich ook bezig met het meten van prestaties en evaluaties. Zaken als kwaliteit, winst en klantenservice kunnen hierbij een rol spelen. Als je controller wilt worden, kun je verschillende opleidingen volgen op het gebied van bijvoorbeeld de Bedrijfseconomie.

Selecteer dit beroep

Belastingconsulent

Een belastingconsulent (ook wel belastingadviseur) helpt bedrijven en particulieren met hun belastingaangifte en geeft advies over allerlei belastingzaken. Voor grote en middelgrote bedrijven is de aangifte te complex om door bijvoorbeeld de manager of de secretaresse te laten doen, vaak hebben ze een vaste belastingadviseur in dienst. Ook particulieren roepen vaak de hulp van een consulent in als ze met complexe zaken te maken hebben zoals de aankoop van een huis of een grote erfenis. De belastingconsulent weet als geen ander de weg in het doolhof van fiscale wetten en regels. De wetgeving verandert vaak en de consulent moet zich voortdurend blijven scholen. Voor zijn cliënt probeert de belastingadviseur een zo gunstig mogelijke belastingsituatie creëren. Niemand wil natuurlijk teveel betalen of teveel tijd kwijt zijn met het invullen van de aangifte. Veel bedrijven hebben het hele jaar door een consulent nodig om hen te adviseren over de financiële huishouding. Er is dan ook altijd vraag naar mensen die dit beroep uitoefenen. Wie belastingconsulent wil worden, kan het beste een hbo of wo opleiding in het Fiscaal Recht of de Fiscale Economie volgen. Een aanvullende beroepsopleiding of enkele cursussen zijn vaak nodig om echt als erkend belastingadviseur aan de slag te kunnen.

Selecteer dit beroep

Calculator

Een calculator houdt zich, in opdracht van een bedrijf of instelling, bezig met de kostprijsberekening. Dat wil zeggen dat de calculator een precieze voorspelling probeert te doen over wat een product of dienst gaat kosten. Daarbij moet rekening gehouden worden met inkoop van materiaal, arbeidsuren, huur, grondstoffen en vele andere factoren. De calculator probeert daarin tot een zo gunstig mogelijke prijs te komen en de beste winstmarge te bewerkstelligen. Er moet een offerte gemaakt worden, vervolgens een rekening en tenslotte ook nog een naberekening om de definitieve kosten vast te stellen. Vaak zijn calculators gespecialiseerd in bepaalde sectoren. Veel calculators zijn bijvoorbeeld werkzaam in de bouw. Vaak wil een opdrachtgever van een groot bouwproject offertes van verschillende aannemers zien. De calculator moet een goede en onafhankelijke kostprijsberekening maken zodat geen van beide partijen later in het project voor verrassingen komt te staan. Vaak treden calculators ook als adviseur op voor opdrachtgevers. Opleidingen die je voorbereiden op dit beroep zijn o.a. Civiele Techniek.

Selecteer dit beroep

Econometrist

De econometrist combineert in zijn werk de vakgebieden economie en wiskunde. Ze proberen economische wetmatigheden te vinden en deze weer te geven in modellen. Een econometrist zoekt als het ware naar de theorie van de economie. Tegelijkertijd probeert hij of zij praktische oplossingen te vinden voor economische, logistieke of financiële vraagstukken. Om dit beroep uit te oefenen is een stevige wiskundige achtergrond nodig; het grootste deel van de tijd voeren econometristen complexe berekeningen uit met behulp van verschillende computerprogramma’s. Econometristen bij uitstek zijn in staat een voorspelling te doen over de economie en aanbevelingen te doen over het te kiezen beleid. Daarnaast houden ze zich ook vaak bezig met zaken als logistiek en actuariaat (verzekeringswereld). De econometrist is voortdurend bezig met het oplossen van vraagstukken als: Wat gebeurt er met de economie na een renteverlaging? Hoe kunnen we op Schiphol alles in goede banen laten lopen? Hoe hoog moet de zorgverzekeringpremie precies zijn? Wie een economische studie met een sterk wiskundige inslag wel ziet zitten, kan kiezen voor de wo studie Econometrie.

Selecteer dit beroep

Actuaris

Actuaris betekent letterlijk verzekeringswiskundige. Het belangrijkste onderdeel van het werk is het inschatten van risico’s. Een actuaris weet daarbij op een goede manier de financiële consequenties te analyseren. Hij of zij is voortdurend bezig met het op een systematische manier voorspellen van de toekomst. De financiële gevolgen op de lange termijn moeten worden ingeschat. Daarnaast weet een actuaris ook met creatieve oplossingen te komen. De vaardigheden van een actuaris zijn van groot belang voor een verzekeringsmaatschappij. Het inschatten van risico’s, het bepalen van de hoogte van de premie, het ontwikkelen van een nieuwe verzekering: het behoort allemaal tot het takenpakket. Een actuaris kan zich ook bezig houden met pensioenvraagstukken. Wat zijn de financiële voordelen van het verhogen van de pensioenleeftijd? Vaak neemt hij of zij een adviserende functie in voor bedrijven en overheidsinstellingen. Hoe kan men een nieuw pensioenreglement ontwikkelen? Klopt de jaarrekening wel? Welk advies is passend bij eventuele fusies en overnames? Als je een carrière binnen het actuariaat ambieert, is de meest voor de hand liggende studie de wo opleiding Actuariële Wetenschappen.

Selecteer dit beroep

Registeraccountant

Een registeraccountant verzamelt, selecteert en controleert financiële gegevens van (middel)grote bedrijven en instellingen. Jouw kerntaak is het controleren van de jaarrekening van (vaak grote) ondernemingen. Tijdens deze controles bekijk je de inkomsten en uitgaven van een organisatie, maak je cijferanalyses en houd je steekproeven. Door middel van een zogenaamde accountantsverklaring beoordeel je in hoeverre de jaarrekening van een onderneming klopt. Verder evalueer je financiën en administratie van een organisatie. Als bedrijven in een bijzondere situatie verkeren, zoals bij fusies of kredietaanvragen, heb je de taak om onderzoek te verrichten om zo inzicht in de financiële informatie te verschaffen en problemen op tijd te signaleren. Je stelt jaarrekeningen en andere financiële overzichten op voor je opdrachtgevers en maakt hierbij gebruik van de gegevens die zij jou geven. Je adviseert je opdrachtgevers over financiële informatievoorziening, de administratieve organisatie, subsidies en belastingen. Om uiteindelijk terecht te komen in een functie van registeraccountant moet je minstens een universitaire opleiding op het gebied van accountancy hebben afgerond.

Selecteer dit beroep

Fiscalist

Een fiscalist, of fiscaal adviseur, is specialist op het gebied van “belastingen” en werkt op het grensvlak van economie en recht. Hij of zij zal voor opdrachtgevers (meestal bedrijven of vermogende particulieren) een advies opstellen, waarmee binnen de wettelijke mogelijkheden zo min mogelijk belasting kan worden betaald. Dit is vaak erg complex, omdat er heel veel belastingregels en wetten zijn en omdat deze ook regelmatig veranderen. De meeste fiscalisten specialiseren zich dan ook op een deelgebied. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vennootschapsbelasting (belasting op winst van ondernemingen) of Europees belastingrecht. Het werk van een fiscalist kan bestaan uit het helpen van multinationals. Omdat multinationals vestigingen in verschillende landen hebben en niet alle landen dezelfde belastingwetgeving kennen, is de deskundige hulp van een fiscalist gewenst. Een fiscalist kan ook ingeschakeld worden als twee bedrijven willen gaan fuseren. Zijn hulp is dan nodig om een zo gunstig mogelijke fiscale constructie te kiezen.

Selecteer dit beroep

Schade-expert

Als schade-expert onderzoek je na bijvoorbeeld brand, inbraak of een ongeluk de omvang en de oorzaak van de schade. Een schade-expert onderhandelt met slachtoffers en verzekeraars, en blijft daarbij onafhankelijk. Na een schadeclaim bezoek je de plaats van het ongeval, en brengt verslag uit in een rapport voor de verzekering. Je bent ongeveer de helft van de tijd op kantoor en helft onderweg naar plaatsen waar de schade heeft plaatsgevonden. Dat kan overal zijn: van grote kantoren tot stallen. Je krijgt dan ook met veel verschillende mensen te maken. Je werkt veel alleen, maar bij grote schade werk je samen in een team met meerdere experts.

Selecteer dit beroep