Beleggingsadviseur
Beleggingsadviseur

Als beleggingsadviseur heb je de taak om particulieren en instellingen te adviseren over de manier waarop ze hun geld beleggen. Hierbij is het doel natuurlijk om ervoor te zorgen dat ze dat op een zo goed mogelijke manier doen. Op grond van ervaring, kennis en informatie geef je beleggers goeddoordachte en verantwoorde adviezen over hoe ze hun geld het beste kunnen investeren. Hierbij kijk je eerst naar wat de cliënt wil bereiken. Je kijkt naar zijn huidige financiële situatie en hoeveel risico’s hij met de belegging wil nemen. Op grond van deze gegevens geef je een klant een goed geformuleerd en op hem afgestemd advies. Verder volg je altijd de laatste ontwikkelingen op het gebied van de financiële markt op de voet. Je hebt tijdens je werk via je de computer continu verbinding met de beurs en allerlei databanken met financiële gegevens. Zo beschik je vrijwel altijd over de meest actuele financiële informatie. Om beleggingsadviseur te worden, moet je een hbo of wo opleiding volgen op het gebied van economie of financiën. Dit beroep is echter een functie waar je door middel van werkervaring in moet groeien.

Vermogensbeheerder
Vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder beheert, in opdracht, een deel van of het gehele vermogen van zijn of haar cliënten. De mate van vrijheid die je als vermogensbeheerder hierin hebt wordt vooraf besproken en vastgesteld. Als vermogensbeheerder werk je doorgaans zelfstandig en moet je dus zelf cliënten werven en een beleggingsportefeuille samenstellen. De cliënten die je hebt zijn vaak welvarende personen maar je kunt ook collectief vermogen beheren, bijvoorbeeld bij een pensioenfonds. Als vermogensbeheerder heb je een ruim netwerk van contacten in de financiële wereld. Dit netwerk onderhoud je goed om ervoor te kunnen zorgen dat je de juiste keuzes maakt voor je cliënten. Jouw taken zijn afhankelijk van de organisatie waarbij je werkzaam bent. Elke organisatie voor vermogensbeheer heeft namelijk een eigen manier van werken. Essentieel voor jouw functie is wel de gedachte dat de wensen van de cliënt centraal staan en dat het vermogen van de cliënt zich moet uitbreiden. Het is een functie waar je na veel werkervaring langzaam in moet groeien en waar dus geen specifieke vooropleiding voor bestaat.

Financieel analist
Financieel analist

Als financieel analist ben je verantwoordelijk voor het houden van een overzicht en de analyse van de financiële situatie binnen een bedrijf en de status van de economie in het algemeen. Je probeert te voorspellen of gebeurtenissen en beleidsveranderingen een impact zullen hebben op de financiële gesteldheid van het bedrijf en adviseert de directie hierover. Uiteindelijk voeg je de analyses samen in een rapport die je presenteert aan de financieel directeur van het bedrijf. Naast het uitvoeren van geroutineerde analyses kun je als financieel analist ook betrokken zijn bij bepaalde projecten waarbij meerdere scenario’s berekend worden en waarbij wordt getracht het meest ideale scenario te realiseren. Op deze manier heb je als financieel analist ook een invloed op de daadwerkelijke producten of diensten van een bedrijf.

Bankier
Bankier

Strikt genomen is een bankier iemand die leiding geeft aan een bank of financiële instelling. Meer gangbaar is dat een bankier zich bezighoudt met de financiële dienstverlening binnen een bank. Banken verzorgen het betalingsverkeer voor hun klanten, verzorgen de handel in vreemde valuta, plaatsen voor ondernemingen en overheden emissies van obligaties en aandelen, handelen effecten voor eigen rekening (proprietary trading), met vermogensbeheer voor derden (particulieren en institutionele beleggers), bewaren effecten voor derden (custodian), en handelen financiële transacties af op de beurs (clearing en settlement). Tevens worden adviezen gegeven op deze gebieden.

Investment banker
Investment banker

Een investment banker is een financieel specialist die werkt voor grote investeringsbanken en andersoortige financiële instellingen. De kerntaak is het aantrekken van kapitaal, het doen van investeringen, aandelen uitgeven, adviseren bij fusies en het managen van verzekeringen. Een investeringsbank(ier) houdt zich niet bezig met het uitgeven van individuele financiële producten. De geldbedragen waarmee de investment banker werkt zijn vaak heel abstract en hebben een internationaal karakter. Veel investment bankers ondernemen zelf geen actie maar hebben een adviserende rol voor banken. Het is een beroep dat de laatste jaren, door de financiële crisis, zwaar onder vuur is komen te liggen. Een signaal dat er binnen de bankenwereld behoefte is aan integere en verantwoordelijke investment bankers. Wie een carrière als investeringsbankier wel ziet zitten, kan het beste voor een wo opleiding kiezen met een aanvullende mba.

Bankiers en investmentmanagers

Beleggingsadviseur

Als beleggingsadviseur heb je de taak om particulieren en instellingen te adviseren over de manier waarop ze hun geld beleggen. Hierbij is het doel natuurlijk om ervoor te zorgen dat ze dat op een zo goed mogelijke manier doen. Op grond van ervaring, kennis en informatie geef je beleggers goeddoordachte en verantwoorde adviezen over hoe ze hun geld het beste kunnen investeren. Hierbij kijk je eerst naar wat de cliënt wil bereiken. Je kijkt naar zijn huidige financiële situatie en hoeveel risico’s hij met de belegging wil nemen. Op grond van deze gegevens geef je een klant een goed geformuleerd en op hem afgestemd advies. Verder volg je altijd de laatste ontwikkelingen op het gebied van de financiële markt op de voet. Je hebt tijdens je werk via je de computer continu verbinding met de beurs en allerlei databanken met financiële gegevens. Zo beschik je vrijwel altijd over de meest actuele financiële informatie. Om beleggingsadviseur te worden, moet je een hbo of wo opleiding volgen op het gebied van economie of financiën. Dit beroep is echter een functie waar je door middel van werkervaring in moet groeien.

Selecteer dit beroep

Vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder beheert, in opdracht, een deel van of het gehele vermogen van zijn of haar cliënten. De mate van vrijheid die je als vermogensbeheerder hierin hebt wordt vooraf besproken en vastgesteld. Als vermogensbeheerder werk je doorgaans zelfstandig en moet je dus zelf cliënten werven en een beleggingsportefeuille samenstellen. De cliënten die je hebt zijn vaak welvarende personen maar je kunt ook collectief vermogen beheren, bijvoorbeeld bij een pensioenfonds. Als vermogensbeheerder heb je een ruim netwerk van contacten in de financiële wereld. Dit netwerk onderhoud je goed om ervoor te kunnen zorgen dat je de juiste keuzes maakt voor je cliënten. Jouw taken zijn afhankelijk van de organisatie waarbij je werkzaam bent. Elke organisatie voor vermogensbeheer heeft namelijk een eigen manier van werken. Essentieel voor jouw functie is wel de gedachte dat de wensen van de cliënt centraal staan en dat het vermogen van de cliënt zich moet uitbreiden. Het is een functie waar je na veel werkervaring langzaam in moet groeien en waar dus geen specifieke vooropleiding voor bestaat.

Selecteer dit beroep

Financieel analist

Als financieel analist ben je verantwoordelijk voor het houden van een overzicht en de analyse van de financiële situatie binnen een bedrijf en de status van de economie in het algemeen. Je probeert te voorspellen of gebeurtenissen en beleidsveranderingen een impact zullen hebben op de financiële gesteldheid van het bedrijf en adviseert de directie hierover. Uiteindelijk voeg je de analyses samen in een rapport die je presenteert aan de financieel directeur van het bedrijf. Naast het uitvoeren van geroutineerde analyses kun je als financieel analist ook betrokken zijn bij bepaalde projecten waarbij meerdere scenario’s berekend worden en waarbij wordt getracht het meest ideale scenario te realiseren. Op deze manier heb je als financieel analist ook een invloed op de daadwerkelijke producten of diensten van een bedrijf.

Selecteer dit beroep

Bankier

Strikt genomen is een bankier iemand die leiding geeft aan een bank of financiële instelling. Meer gangbaar is dat een bankier zich bezighoudt met de financiële dienstverlening binnen een bank. Banken verzorgen het betalingsverkeer voor hun klanten, verzorgen de handel in vreemde valuta, plaatsen voor ondernemingen en overheden emissies van obligaties en aandelen, handelen effecten voor eigen rekening (proprietary trading), met vermogensbeheer voor derden (particulieren en institutionele beleggers), bewaren effecten voor derden (custodian), en handelen financiële transacties af op de beurs (clearing en settlement). Tevens worden adviezen gegeven op deze gebieden.

Selecteer dit beroep

Investment banker

Een investment banker is een financieel specialist die werkt voor grote investeringsbanken en andersoortige financiële instellingen. De kerntaak is het aantrekken van kapitaal, het doen van investeringen, aandelen uitgeven, adviseren bij fusies en het managen van verzekeringen. Een investeringsbank(ier) houdt zich niet bezig met het uitgeven van individuele financiële producten. De geldbedragen waarmee de investment banker werkt zijn vaak heel abstract en hebben een internationaal karakter. Veel investment bankers ondernemen zelf geen actie maar hebben een adviserende rol voor banken. Het is een beroep dat de laatste jaren, door de financiële crisis, zwaar onder vuur is komen te liggen. Een signaal dat er binnen de bankenwereld behoefte is aan integere en verantwoordelijke investment bankers. Wie een carrière als investeringsbankier wel ziet zitten, kan het beste voor een wo opleiding kiezen met een aanvullende mba.

Selecteer dit beroep